Biociutats

Les Biociutats són entorns urbans que segueixen les regles dels sistemes naturals amb la finalitat de promoure la vida i la biodiversitat. Les Biociutats apliquen els principis de la Bioeconomia Circular amb l’objecte de convertir-se en ciutats de Zero Emissions, tal com proposa la UE per l’any 2050. El camp d’aplicació de la Bioeconomia Circular en ciutats inclou l’ús de materials provinents dels boscos (en particular, la fusta a la construcció o com a matèria primera al sector industrial), productes marins, el desenvolupament de biomaterials a través de nanotecnologies, d’un nou metabolisme urbà a partir de sistemes renovables en el camp de l’energia i els cicles d’aigua, la producció de menjar a les ciutats o el desenvolupament de la biodiversitat urbana i altres serveis mediambientals relatius als boscos urbans i els espais verds.

Totes aquestes iniciatives tenen un impacte directe en la qualitat de vida de les persones que resideixen a les ciutats, tant en la qualitat de l’aire, la salut global com en l’empoderament ciutadà.