isologo_c
isologo_c

Barcelona ha estat reconeguda com a Ciutat Europea del Bosc 2022 i acollirà la conferència anual 2022 de l’European Forest Institute

Barcelona Ciutat
Europea del Bosc 2022

Barcelona Ciutat
Europea del Bosc 2022

Barcelona i la seva àrea metropolitana ha estat guardonada amb el títol de Ciutat Europea del Bosc 2022.

Amb aquest reconeixement, l’European Forest Institute destaca la gestió de la ciutat en relació a les activitats en pro de la conservació i el desenvolupament de les àrees forestals, així com en la investigació d’un nou model urbà que desenvolupa solucions basades en la natura.

En aquest marc, la ciutat de Barcelona fomentarà la participació pública en activitats relacionades amb el tema de reflexió d’aquest any: Bioeconomia per a Ciutats: Com poden les Biociutats circulars transformar la manera com vivim al planeta.