Conversa sobre les Biociutats entre Marc Palahí, director d’EFI, Vicente Guallart, fundador de l’IAAC i Marta Lacambra