Conferència Anual European Forest Institute

Els membres associats i afiliats d’EFI es reuneixen anualment a les conferències anuals. Els membres associats tenen dret de vot a la Conferència i, per tant, aproven qüestions com ara materials financers auditats i plans de treball, i prenen decisions sobre els plans i activitats futurs d’EFI. (L’única diferència de les organitzacions membres de l’EFI és que els membres afiliats no tenen dret a vot).

Les conferències anuals de l’EFI reuneixen més de 140 representants actius de les organitzacions membres i, en conseqüència, formen un centre actiu d’interacció en la investigació forestal internacional.

La Conferència Anual consisteix en una conferència tècnica anual, on es prenen decisions. Les normes que regeixen aquesta part de la reunió són les Reglaments de la Conferència (ENG).

Llegeix el programa complet (ENG): https://efi.int/membership/ac/2022/programme0510