Conversa sobre les Biociutats entre Marc Palahí, director d’EFI, Vicente Guallart, fundador de l’IAAC, Marta Lacambra, directora la Pedrera i Ramón Torra gerent de l’AMB