SEMINARI SCIENTIFIC : Biociutats: Situar la natura i les persones al centre de l’entorn urbà.

El Seminari Científic facilitarà un diàleg internacional ciència-política-pràctica sobre el potencial transformador dels arbres, boscos i fusta (i altres biomaterials) per repensar l’entorn de construcció i crear ciutats saludables, sostenibles i resilients, així com interfícies sostenibles rurals i urbanes.

Per primera vegada a la història de la humanitat, a nivell mundial, tenim més gent que viu a les ciutats que a les zones rurals. Les ciutats ja representen més del 80% de la producció econòmica mundial, consumeixen prop de dos terços de l’energia mundial i representen més del 70% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. Cada dia les nostres ciutats sumen unes dues-centes mil persones més, la qual cosa explica que l’any 2050 més de dos terços de la població mundial viurà en zones urbanes. La migració rural a les zones urbanes i la urbanització dels estils de vida també més enllà de les fronteres de les ciutats s’estan produint a una velocitat rècord i a una escala que el món no havia experimentat abans, donant lloc al que alguns científics comencen a anomenar l’era de l’Urbanocè. Això també significa que les ciutats representen alhora els nostres grans reptes, però també les oportunitats més grans per transformar el nostre sistema existent d’economia lineal basat en fòssils cap a un nou paradigma econòmic on la prosperitat es produeix dins dels límits planetaris i el seu potencial renovable. Això requereix una relació nova i sinèrgica entre l’economia i l’ecologia, així com associacions noves i justes que connectin les zones rurals i urbanes. En aquest context, els arbres, els boscos i la fusta poden esdevenir l’eix vertebrador de ciutats sostenibles i resilients. L’ús d’arbres i boscos a les zones urbanes no només dóna suport a la salut i el benestar de les persones, sinó que és fonamental per a la biodiversitat urbana. També redueixen les necessitats energètiques de refrigeració i calefacció als edificis, així com l’efecte illa de calor urbana. A més, la fusta és clau per substituir els materials no renovables i intensos en carboni com els plàstics, l’acer o el formigó, mentre que de facto transforma les ciutats en infraestructures d’emmagatzematge de carboni.

Llegeix el programa complet:

https://efi.int/membership/ac/2022/programme0610

Inscripció:

https://www.eventbrite.fi/e/efi-2022-annual-conference-tickets-350256254887

Estudiants: 20€

Públic General: 50€