Privacy Policy

INFORMACIÓ DE L’USUARI

L’INSTITUT D’ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA, en endavant RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril. 2016 (GDPR) sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i sobre la lliure circulació d’aquestes dades, i per tant se li facilita la següent informació sobre el tractament d’aquestes dades:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari.

Les operacions previstes per a la tramitació són:

? Enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic present o futur que permeti la realització de comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o els seus socis o proveïdors amb els quals hagi arribat a un acord de promoció. En aquest cas, tercers mai tindran accés a les dades personals.
? Realitzar estudis estadístics.
? Tramitar comandes, peticions o qualsevol tipus de sol·licitud que realitzi l’usuari a través de qualsevol dels formularis de contacte que es posen a disposició.
? Envieu el butlletí des del lloc web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu en el manteniment de la finalitat del tractament i, quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, s’eliminaran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudònim o la destrucció total de les dades.

Comunicació de dades: Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho obligui legalment.

Drets de l’usuari:
? Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
? Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament.
? Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la legislació vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

Adreça postal: INSTITUT D’ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA. PUJADES, 102 08005 BARCELONA (BARCELONA). Correu electrònic: info@iaac.net.

CARÀCTER OBLIGATÒRIA O OPCIONAL DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera gratuïta i inequívoca, que la seva les dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud, per part del prestador, essent voluntària la inclusió de dades en la resta de camps. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers en cap cas, i que sempre que es realitzi qualsevol tipus de cessió de dades personals es sol·licitarà el consentiment exprés, informat i inequívoc dels Usuaris en avançar. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En el cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis prestats s’ajustin completament a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals del qual és responsable, i clarament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pel qual es tracten de manera lícita, justa i transparent en relació amb l’interessat i adequada, pertinent i limitada al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per tal que puguin exercir-los.